References

Our customers are  mainly primary schools, secondary schools and universities. Our customers are the best proof of the quality we deliver.

 fevik skole logo Rektor Dineke Tingstveit:“Jeg får tilbakemeldinger om at dine kurs treffer svært bra! “
 UIA logo Anne Wenche Emblem (lærer fakultet økonomi):“Takk for veldig god innføring! Fikk mange gode tips av deg.”
 eosor logo Bente Randby: “Opplæringskontoret EOSØR, som står for El-fagenes Opplæringskontor Sørlandet ,har gjennomført et kurs i to deler i regi av DiScoro. Kurset var for de ansatte på opplæringskontoret, for å lære å bruke SmartBoardet på en god måte ved avholdelse av egne kurs for faglige ledere, instruktører og lærlinger som er under EOSØRs ansvar.EOSØR mener at kurset til DiScoro var veldig nyttig og lærerikt. DiScoro kan anbefales som kursholder.”
 Tangvall skole logo  Rektor Morten Torkelsen“Takk for god innsats, det er gode tilbakemeldinger fra lærerne.” 
 Hønefoss Hov Secondary schoolHønegfoss logo Rektor Tone Sandvik:“Fornøyd lærere gir tilbakemeldinger om et godt kurs og er klare til å ta fatt på egne læringskurver.”
Sint Franciscus school, Arendal (primary and secondary education)Sfx logo Avdelingsleder, Vibecke Morland: “Dette ser fint ut, men vi savner noe mer på matematikk. Er det mulig å korte ned på del 2 og komme med mer konkrete eksempler og tips?” 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.